fbpx

Geen vechtscheiding
maar zorgvuldig groeien
naar collegiaal ouderschap

Welke vragen er zijn

Een nieuwe rol binnen jullie ouderschap. Collegiaal ouderschap gaat uit van gelijkwaardigheid, vertrouwen en samenwerking waarbij de essentie van deze vorm van ouderschap draait om elkaar ten alle tijden te blijven helpen in het ouderschap, omdat dat aardig is en goed is voor jullie gemeenschappelijk belang. De kinderen

Wat is SCHIP?

De SCHIP aanpak is een succesvolle methode om je relatie zorgvuldig af te hechten.

 

Het woord “vechtscheiding” is een samenvoeging van twee woorden namelijk; vechten en scheiding. Desondanks gaat de eerste associatie uit naar het eerste deel; vechten het conflict en in veel mindere mate naar het tweede deel; de scheiding het verlies. Je zou ook kunnen zeggen, het verlies bungelt er een beetje achteraan.

 

In gangbare aanpakken ligt de focus dan ook op het oplossen van het conflict. Niet zelden worden mediationtrajecten halverwege stop gezet en geschillen tot aan de rechtbank bevochten. Hoewel de ex-partners doorgaans zeer gemotiveerd zijn het conflict te doen stoppen zijn ze daartoe soms niet toe in staat. De prangende vraag is: waar ligt dit aan? Het antwoord is: wanneer onder het conflict nog te veel pijn van het verlies schuil gaat is het onmogelijk om het conflict te beëindigen.

 

Er dient dus eerst voldoende aandacht, ruimte en erkenning voor het geleden verlies gecreëerd te worden. Wanneer de ex-partners samen kunnen rouwen om datgene dat er verloren is gegaan ontstaat er een andere beweging.  De SCHIP traject is een traject waarin de ex-partners elkaar erkenning geven voor datgene waarin ze zijn  gekwetst en waarin het geschonden vertrouwen kan worden hersteld.

 

Zo ontstaat er een nieuwe verbinding als ‘partners in ouderschap’ ofwel ‘collegiaal ouderschap’. Het SCHIP traject (erkend door de rechtspraak) wordt door de ex-partners samen doorlopen en bestaat uit vijf fases:

Fase 1. Samenkomen;

Fase 2. Conflict en verlies verheldering;

Fase 3. Helpend horen;

Fase 4. Integratie; en

Fase 5. Partners in ouderschap.

 

Iedere fase bestaat uit een aantal sessies. Daarbij krijgen de ex-partners ter voorbereiding van deze sessies huiswerkopdrachten. De onderliggende methodieken zijn hierbij: Emotional Focus Therapie en de Narratieve benadering. Er is aandacht voor de wijze waarop de ex-partners zijn gehecht.

 

Dit draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in eigen handelen en dat van de ex-partner. Er vindt een reconstructie plaats waarom de desbetreffende relatie is gaan schuiven. Voor meer informatie over de SCHIP methode verwijzen wij jullie naar www.schipaanpak.nl

Waarom heeft het de voorkeur om met verlies te beginnen?

In de praktijk zien we dat ouders de scheiding benaderen als een papieren tijger die getemd moet worden. Ouders willen vaak eerst inzicht in hun zekerheden die zij dreigen te verliezen: de kinderen, het inkomen en de woning. Zij willen de pijn en het verdriet het liefst vermijden.

 

Een gelukkig leven na de scheiding krijgen jullie niet door alleen te focussen op het zakelijke- en juridische aspect van de scheiding. Ouders geven veelvuldig aan dat zij de juridische documenten het liefst in de kast zien verdwijnen om deze vervolgens  er nooit meer uit te halen.

 

Uiteraard zijn zakelijke- en juridische aspecten van belang maar het fundament en de kans op een gelukkig gescheiden leven ligt in de omgangsvorm die je kiest als ouders met elkaar. Immers vraagt het wegblijven uit jullie vertrouwde communicatie-, verlies- en ruziepatroon om bewuste keuzes. Het heeft onze voorkeur om met het verlies te beginnen.  Als jullie met elkaar de relatie kunnen reconstrueren en het met elkaar kunnen hebben over de moeilijke onderwerpen, dan kunnen jullie daarna komen tot goede afspraken over alle onderwerpen.

 

Deze stappen zetten jullie niet in de traditioneel aangeboden vorm van mediation. Bij DAAN innoveren wij het scheidingstraject in jullie belang.

Hoe krijg ik mijn ex zover?

Idealiter melden jullie je gezamenlijk aan. Jullie wens om collegiaal ouders van jullie kinderen te zijn is bij jullie beiden aanwezig. Als de aanmelding vanuit een van beiden komt dan zorgen wij samen met jou voor de volgende stap naar de andere ouder. Daarin hoef je niet alleen te staan.

Een traject van 12 maanden? Klopt dat wel?

Afhankelijk van jouw situatie ben je gemiddeld binnen 3-5 maanden formeel gescheiden. Dan is het zakelijke en juridische afgerond. Op dat moment is het verstandig om te leren vallen en opstaan met elkaar, in een nieuw te vinden omgangsvorm.

 

Een Collegiaal Ouderschapstraject bij DAAN is een bewustwordingstraject. Het is voor het eerst dat jullie met een scheiding te maken krijgen. Jullie kunnen deze relatie maar één keer zorgvuldig afhechten. De afwikkeling hiervan kunnen jullie simpelweg niet meer overnieuw doen. Om die reden willen jullie het goed doen. Want (onbewust) een verkeerde beweging naar elkaar binnen de rouwperiode is niet altijd eenvoudig te herstellen. In periode van rouw en verlies zijn wij als mensen simpelweg overgevoelig voor gedrag en intenties van de ander.

 

Het volledige scheidingsproces neemt afhankelijk van jullie situatie 9-12 maanden in beslag. Als je al gescheiden bent, en je hebt collegiaal ouderschap nog niet bereikt met elkaar dan kunnen jullie dat met onze hulp alsnog bereiken. Lengte en kosten worden dan overeenkomstig jullie behoefte aangepast. Wij helpen jullie in deze ontwikkeling.

Wat doet een coach?

Een coach begeleidt jullie in alle “eerste stappen” die jullie als gescheiden stel tegen komen, de hobbels. Die hobbels in een periode van rouw zorgvuldig met elkaar blijven nemen betekent dat jullie een nieuwe omgangsvorm aan het creëren zijn. Een omgangsvorm waarvan jullie een leven lang de vruchten kunnen plukken.

 

Een coach geeft ondersteuning bij:

  • Het vormgeven van een nieuwe omgangsvorm tussen jullie beiden.
  • Het aanleggen van een solide communicatie structuur die bij jullie past.
  • Het verliespatroon en daarbij passend gedrag van de kinderen.
  • De voorbereiding van de kinderen bij een kinderverhoor door de rechtbank.
  • De coach is een vraagbaak waar jullie alle vragen aan kunnen stellen. Zakelijke en juridische vragen maar ook de vragen over alle praktische zaken in de nieuwe situatie.
  • Het vallen en opstaan. Zij geeft begeleiding als het gaat om hoe jullie met elkaar om willen gaan in de toekomst. Dat doel houdt zij iedere keer met jullie scherp voor ogen.

Wat is collegiaal ouderschap?

Een nieuwe rol binnen jullie ouderschap. Collegiaal ouderschap gaat uit van respect, vertrouwen en samenwerking waarbij de essentie van deze vorm van ouderschap draait om elkaar ten alle tijden te blijven helpen in het ouderschap en het elkaar weer te gunnen.

Hoe is dit anders dan andere scheidingstrajecten?

Omdat wij in het scheidingsproces drie stappen onderscheiden, in plaats van één stap.

  1. Het afhechten van jullie relatie.
  2. Een legal mediation traject.
  3. Het vormgeven van een nieuwe omgangsvorm met elkaar.

Daarnaast kun je alles voor je scheiding bij DAAN regelen onder één dak. Met de hypotheek adviseur, de makelaar, een fiscalist en een notaris aan boord nemen wij jullie aan de hand mee door ieder proces. Jullie kunnen jullie blijven focussen op dat wat voor jullie prioriteit heeft. Collegiaal Ouderschap.

 

Het afhechten van je relatie, de scheiding afwikkelen en coaching voor het verankeren van de waardes die passen bij de nieuwe rol. En alle drie zijn noodzakelijk als je jezelf wilt verzekeren van collegiaal ouderschap.

 

Daarom de keuze voor een drie sporen beleid met een levenslange verandering tot gevolg.

Onze innovatieve benadering gebaseerd op deze drie stappen is exact waarom het werkt. Ja we leveren juridisch uitstekend werk. Ja we kraken de harde (verlies) noten en ja je mag vallen en opstaan. Zo verduurzamen wij het resultaat. Waarom? Omdat jullie goed willen samenwerken aan jullie levenslange project, de kinderen.

Moet iedereen dit traject volgen?

Nee dit traject is niet voor iedereen. In het intake gesprek bespreken wij jullie situatie en brengen wij in kaart wat voor jouw situatie noodzakelijk is gezien vanuit onze expertise, zodat jouw scheiding maatwerk blijft. Natuurlijk bieden wij ook de traditionele vorm van legal mediation aan als dat een vorm is die beter bij jullie past. Lees hier verder over de traditionele vorm van mediation.

Waarom werkt dit wel?

DAAN mediation is een legal mediation praktijk die de focus heeft op collegiaal ouderschap. Uit ervaring weten wij wat verliezen zijn. Een echtscheiding genereert rouw. Vanuit onze ervaring weten wij wat de impact is op de ex partners als onvoldoende stil wordt gestaan bij wat verloren is gegaan. Wij staan met jullie stil bij het verliesproces en hoe die voor de ex partners eruit ziet na de scheiding. Daarnaast zijn wij juridisch onderlegd. Wij combineerden het beste uit meerdere werelden. Het resultaat is een nieuwe werkwijze, uniek in Nederland.

 

Onze innovatieve en bovenal praktische benadering is exact waarom het werkt. Vanzelfsprekend leveren wij juridisch uitstekende kwaliteit en werken primair met jullie aan een nieuwe omgangsvorm binnen jullie ouderschap.

Kun je opnieuw een traject volgen bij DAAN?

We zien vanuit de praktijk dat er ouders zijn die in verschillende jaren drie verschillende trajecten volgen, al dan niet gevraagd vanuit de rechtspraak. Collegiaal Ouderschap is noodzakelijk. Omdat het pas echt goed gaat met de kinderen als ouders de strijdbijl begraven en met elkaar door één deur kunnen.

 

Om die strijdbijl te begraven hebben de ouders inzichten nodig in: rouw, verlies, communicatie- en ruziepatronen. Ook werken zij in ons traject aan het herstellen van het vertrouwen.

 

Als de ouders het traject met elkaar doorlopen, valt de een met de ander mee als die ouder evenwicht verliest. Het is zoeken naar de juiste methode en het juiste moment om elkaar los te laten als partner en gelijktijdig vast te kunnen houden in het collegiale ouderschap.

Je vraag nog niet beantwoord?

DAAN mediation kan je verder helpen. Stel je vraag en wij zullen deze zo goed mogelijk voor je beantwoorden.