fbpx

Kinderalimentatie.

Alles over kinderalimentatie.

Wat is kinderalimentatie?

Volgens de wet zijn jullie samen verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van jullie kind(eren). Die plicht

duurt tot de kinderen 21 jaar worden. Jullie dienen dan ook na scheiding een financiële regeling te treffen. De rechter of

samen met een mediator kun je hiervoor een bedrag

per maand vaststellen. Dat is de zogenaamde

kinderalimentatie. Jullie regelen deze betaling in principe onderling met de betalingsplichtige.

 

Verder kan er na een echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap een partneralimentatie vastgesteld worden door de rechter. Deze partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om volledig in zijn of haar behoefte voorzien. Ook deze betaling verloopt in principe onderling.

Kinderalimentatie: Wanneer heb je er recht op?

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

Willen jullie weten of je alimentatie voor jullie kinderen moeten betalen of hoeveel kinderalimentatie? Voor het berekenen van de kinderalimentatie worden verschillende uitgangspunten gehanteerd:

 

 • Aan welk inkomen waren jullie gewend als gezin? 
 • Wat is het inkomen na de scheiding?

 

 

 

 

 • De zorgverdeling, hoeveel dagen zijn de kinderen bij welke ouder? Degene die het minst voor jullie kind zorgt, krijgt de zogenaamde ‘zorgkorting’.
 • Op welk adres worden de kinderen ingeschreven? Soms is voor jullie beiden financieel verstandig om kinderen administratief te verdelen. 
 • Is er een Co ouderschap overeengekomen?
 • Let op: het is niet gezegd dat wanneer de zorgtaken 50/50 verdeeld zijn er geen sprake van kinderalimentatie is.
 • Er wordt rekening gehouden met de fiscale tegemoetkomingen (kind gebonden budget of de zogeheten alleenstaande ouder kop).
kinderalimentatie

Een (her)berekening van de alimentatie
is er al vanaf 99,- euro.

Alimentatie meerderjarige kinderen.

 

Hebben jullie kinderen tussen de 18 en 21 jaar, ook dan is er een mogelijkheid dat jullie alimentatie moeten betalen voor onderhoud en studie. We noemen dat een bijdrage in levensonderhoud en studiekosten. Hoe hoog is ook afhankelijk van het inkomen van de jongvolwassenen.

 

Wanneer geen kinderalimentatie?

Als je over onvoldoende inkomen beschikt, wordt je nog geacht een minimaal bedrag bij te dragen in de financiële zorg voor je kind.

 

Ook als de verzorgende ouder van de mogelijkheid om kinderalimentatie te vragen afziet, blijft het recht op kinderalimentatie bestaan. Afspraken over de partner- en kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

 

Wanneer hoef ik geen kinderalimentatie meer te betalen? 

Bij kinderen vanaf 18 jaar of ouder vervalt de alimentatie plicht. De wetgever heeft dan gemeend dat om te zetten in een bijdrage door ouders in de tegemoetkoming van studiekosten en/of het levensonderhoud.

 

Vanaf het moment dat de kinderen een leeftijd van 21 jaar of ouder bereiken is er geen sprake meer van een wettelijke verplichting.  Natuurlijk kunnen jullie de kinderen financieel blijven ondersteunen. 

Indexatie kinderalimentatie.

 

De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook deze afspraak wordt opgenomen in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. U ontvangt jaarlijks een bericht met het verhogingspercentage wat door de overheid is vastgesteld. 

Willen jullie hulp bij het maken van alle afspraken omtrent partner- en kinderalimentatie?

 

Een conflict over kinderalimentatie?

Betaald jouw ex de alimentatie niet? Kun je het laten incasseren via een deurwaarder of via het LBIO

 

Dat kan als je bij vaststelling de juiste stappen hebt ondernomen en in het ouderschapsplan geen tegenstrijdige bepalingen zijn opgenomen. 

 

Wij kunnen dat beoordelen. Wij stellen vast als afspraken niet toereikend zijn gemaakt wat alsnog juridisch noodzakelijk is om het vorderingsrecht toe te passen. Vanzelfsprekend kunnen wij in gesprek met uw ex partner om gezamenlijk neutraal te onderzoeken of jullie oplossingen kunnen bereiken zonder het juridisch kader in te zetten. 

 

Als de kinderalimentatie niet wordt betaald dan gaan we in goed overleg met elkaar. Lossen deze gesprekken niets op dan adviseren wij jou over de juridische weg die dan voor je open staat. Een gang naar de rechter is dan onvermijdelijk.

 

Wij komen er samen niet uit.

Herberekening kinderalimentatie.

Wil jij de kinder- of partneralimentatie opnieuw laten berekenen? Omdat de omstandigheden van wonen, werken en

toeslagen zijn gewijzigd? Dan kun je de kinderalimentatie opnieuw laten berekenen. Het is heel doorgaans om dit

elke drie jaar eens tegen het licht te houden met iemand die je daarbij kan helpen.

 • We vragen van jullie de documentatie die wij nodig hebben voor de berekening.
 • We kijken naar jullie huidige afspraken als het gaat om kinderalimentatie.
 • Jullie stellen de alimentatie onder begeleiding met elkaar opnieuw vast.
 • Eventueel bekijken wij direct of er wijzigingen noodzakelijk zijn in het ouderschapsplan.
 • Alle wijzigingen worden in onze gesprekken besproken.
 • Het Ouderschapsplan wordt dan opnieuw vastgesteld inclusief nieuwe alimentatie afspraken.

 

Alimentatie herzien
met mediator.

Je kunt ook alleen een herziening van de alimentatie vormgeven met mediation. Zodra jullie onder begeleiding hebben vastgesteld wat het nieuwe bedrag is en daarvoor een nieuwe ingangsdatum hebben afgesproken kan dat geformaliseerd en uitgevoerd worden. Wij helpen jullie graag om dit in goed overleg met elkaar te bespreken.

 

Wil je een herberekening van de kinderalimentatie of van de

partneralimentatie? Wil jij een goed gesprek hierover met jou (aanstaande) ex partner zonder ruzie en gedoe met als uitkomst eerlijke afspraken voor beiden? 

Ja! Wij willen onder begeleiding met elkaar over deze onderwerpen in gesprek.

Het enige gevecht dat een kind moet kennen
is een kussengevecht.

De Telefooncentrale

Koelmalaan 350, Alkmaar


Pand Raak

Laan 21, Schagen


Spaces Westerpark

Haarlemmerweg 331,

Amsterdam


Eigen woonplaats | Liever in jouw woonplaats afspreken? Vraag naar de mogelijkheden.


ONLINE mediation | Soms is het praktisch en snel om zaken volledig online in te richten, ook dat is een mogelijkheid bij DAAN. Vraag naar de voorwaarden. Nb. buiten de provincie Noord Holland wordt alleen ONLINE mediation aangeboden.