Wanneer een ouder
niet alleen digitaal
aanwezig moet zijn

Wat is familiemediation

Familiemediation is een vorm van mediation die zich richt op conflicten binnen families. Te denken valt aan een echtscheiding, ruzie over de alimentatie of omgangsregeling (verdeling van de zorg- en opvoedingstaken) of alimentatie.

Er is een duidelijk doel: een oplossing vinden voor het conflict en ruzie tussen familieleden voorkomen. DAAN mediation biedt als onafhankelijke legal mediator een helpende hand met de juiste (jurische) kennis en kunde.

Familiemediation is geen therapie, al kan het wel een therapeutische werking hebben. Bij familiemediation worden de belangen en standpunten van verschillende familieleden helder en efficiënt op een rijtje gezet, om daarna te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

Het beoogde resultaat is de totstandkoming van afspraken die financieel, relationeel en juridisch hout snijden, die ieders belang dienen en duurzaam zijn voor de toekomst. DAAN mediation is gespecialiseerd in (echt)scheidingen, met of zonder kinderen. We willen jou begeleiden van gelukkig getrouwd naar gelukkig gescheiden.  Het gaat over bewustwording en door de bomen het bos weer kunnen zien. Jullie kinderen staan centraal.

In onze processen hebben we het thema verlies verankerd. Hier staan we voor alle partijen bij stil. Bij een scheiding kun je denken aan het verlies van een ouderlijk huis voor de kinderen of het verlies van fulltime ouderschap. Ook het verliezen van broertjes of zusjes die fysiek gescheiden worden kan een vorm van verlies met zich mee brengen.

Verlies kan gevoelens van pijn, verdriet en rouw met zich brengen waarbij zich weerstanden kunnen ontwikkelen. Dit kan belemmerend zijn voor de communicatie, of zelfs de communicatie ernstig verstoren. Laat ons jullie helpen dit te neutraliseren zodat er een context ontstaat waar binnen je, even net als vroeger, kunt overleggen.

Indien van toepassing werken we vervolgens aan het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, waarbij indien van toepassing ook aandacht wordt besteed aan kinder- en/ of partneralimentatie.

In ons proces besteden we ruimschoots aandacht aan het aspect van “een nieuwe partner introduceren”. Dit is maatgevend voor het al dan niet duurzaam zijn van oplossingen. We willen na ons traject geen “olifant in een porseleinkast”-effect en kijken om die reden met extra aandacht naar dit aspect.

De volgende stap is het verdelen of verrekenen van de eigendommen en het vermogen. De pensioenen worden hierin meegenomen.

Het resultaat is een echtscheidingsconvenant dat bij de rechtbank door jullie eigen advocaat, of een van de advocaten waar wij mee samenwerken, kan worden ingediend. Zo komt jullie echtscheiding tot stand.

Wat is gezinsbegeleiding

Wist je dat één op de drie gehuwde koppels gaat scheiden? En dat twee van de drie samengestelde gezinnen uit elkaar gaat?

Het fuseren met een gezin of van twee gezinnen gezamenlijk, is geen romantische klus. DAAN mediation werkt in dit geval preventief omdat voorkomen beter is dan (opnieuw) genezen. Samen met de gezinsbegeleidster bekijken we wat de kinderen te verliezen hebben en waar zitten zij als het gaat om de verwerking van de vorige scheiding. Zijn er gedragspatronen ontstaan na de scheiding die belemmerend zijn voor het succesvol samenstellen van een nieuw gezin?

Meerdere opvoedingsstijlen, ideeën, en verwachtingen worden bij een samengesteld gezin samen gevlochten. Het streven is om voor iedereen een plek te creëren en tegelijkertijd in harmonie mét elkaar leven.

Het vergt begrip van referentiekaders en ontwikkelingsfasen met ruimte voor emotie. Van belang is communicatie en aanpassingsvermogen van alle partijen zodat iedereen zich prettig blijft voelen binnen het nieuwe gezin.

Gezamenlijk bepalen we wat voor jullie het beste werkt en hoe snel doelen te bereiken zijn aan de hand van to-the-point tips en hands-on adviezen. Geen therapie, wel goede begeleiding. Omdat wanneer je trainer van een team wordt, je ook de spelregels wilt kennen.

Bewust worden en zo begrip creëren voor elkaar en afspraken maken. De gemaakte afspraken leiden tot een specifiek plan voor het samengestelde gezin. Jullie kinderen staan hierbij centraal. We onderzoeken alle mogelijkheden samen en kijken met jou wat er nodig is om dichterbij jullie doel te komen… “ze leefden (als)nog lang en gelukkig”.

Wat is social mediation

Wanneer je een laag inkomen hebt, kom je in de meeste gevallen in aanmerking voor een zogenaamde “toevoeging” van de Raad voor de Rechtsbijstand. Maar wat als je inkomen net boven deze inkomensgrens zit? Dan zou mediation niet toegankelijk voor je kunnen zijn vanwege de kosten die daaraan verbonden zijn.

Om goede en professionele mediation voor iedereen mogelijk te maken is ‘S&S Social Mediation’ ontwikkeld. Een initiatief van Schonewille & Schonewille legal mediation. Daniella is hierin projectleider als het gaat om de arbeidsrechtelijke tak van sport.

S&S Social mediation beschikt over een pool van goed opgeleide mediators met sociaal-maatschappelijke drijfveren die graag een brede ervaring op willen doen. De mediators hebben een schat aan ervaring op verschillende vlakken vanuit de juridische context en worden indien nodig begeleid door zeer ervaren en kundige mediators. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Waarom we dit doen? Het is onze overtuiging dat iedereen de juiste (en professionele) hulp verdient. Maatschappelijk verantwoord noemen we dat.

Verliesbegeleiding

Het meemaken van een verlieservaring heeft vaak een grote impact op mensen. Of het nu gaat om het verliezen van een baan, het meemaken een scheiding, of het overlijden van een dierbare. Elke verlieservaring brengt een eigen vorm van rouw met zich mee.

Het proces van rouwen is actief en individueel. Het is een noodzakelijk proces om te doorlopen, alleen dan kun je verder. Rouwen kost echter tijd en aandacht. Jouw verdriet delen met familie en vrienden helpt. Maar soms is hun steun niet genoeg.

DAAN mediation kan je verder helpen. We begeleiden je met de acceptatie van het verlies. Samen bereiden we je voor en nemen we bewust en emotioneel afscheid. Na het afscheid gaan we verder en helpen we je weer op weg.

We helpen en begeleiden naar het afscheid toe, zowel volwassenen als kinderen. Welke impact heeft het verlies? En hoe kunnen we de betrokkenen zo goed mogelijk daar op voorbereiden? Om tot slot te werken aan de vraag; Hoe nu verder?

Tijdens het conflict maken we samen inzichtelijk wat de omvang van jouw verlies is. We bereiden je voor op wat komen gaat. Op persoonlijk en/of zakelijk gebied. Jij staat centraal. De doelen zijn inzicht, duidelijkheid en rust. Het resultaat is weerbaar zijn vanuit je eigen kracht.

In onze gesprekken geven wij je een blik in de toekomst, een spiegel en ook concrete tips en hands-on advies. Weten hoe om te gaan in én met je nieuwe situatie en daar klaar voor zijn is het resultaat van deze individuele begeleiding.

DAAN mediation geeft ook persoonlijke aandacht aan degene die om moet gaan met verlies.

DAAN mediation kan je verder helpen. We begeleiden je met de acceptatie van het verlies. Samen bereiden we je voor en nemen we bewust afscheid, zowel volwassenen als kinderen. Na het afscheid gaan we verder en helpen we je weer op weg. Welke impact heeft het verlies? En hoe kunnen we de betrokkenen zo goed mogelijk daar op voorbereiden? Om tot slot te werken aan de vraag; Hoe nu verder?

Tijdens het conflict maken we samen inzichtelijk wat de omvang van jouw verlies is. We bereiden je voor op wat komen gaat. Op persoonlijk en/of zakelijk gebied. Jij staat centraal. De doelen zijn inzicht, duidelijkheid en rust. Het resultaat is weerbaar zijn vanuit je eigen kracht.