fbpx

Scheiding en pensioen.

Pensioen en verdeling.

Pensioen | Ouderdoms- pensioen en nabestaandenpensioen bij scheiding.

Veel echtparen geven aan dat zij hier nooit aan gedacht zouden hebben: scheiding en pensioen. Toch wordt hier zorgvuldig naar gekeken. Als we spreken van pensioen onderscheiden wij twee vormen: ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Wat er geregeld moet worden voor het pensioen bij scheiding bespreken wij stap voor stap in onze gesprekken bij DAAN mediation. Wil jij weten wat je moet doen met je pensioen als je gaat scheiden?

Pensioen | Hoe werkt het verdelen van het ouderdomspensioen bij een scheiding?

In volgend overzicht wordt zichtbaar welke stappen er beoordeeld moeten worden alvorens je het gesprek tot de verdeling van het pensioen bij scheiding kunt voeren met je ex partner. Het pensioen na scheiding kan op verschillende manieren worden verdeeld. Het overzicht is helpend zodat je geen stap hierin over slaat. In onze mediationgesprekken staan we uitgebreid stil bij do zogeheten blauwdruk van zaken die jullie moeten regelen voor het pensioen bij scheiding. De effecten en keuzes bespreken we met elkaar zodat jij bewuste keuzes kunt maken. De keuzes leggen we vast in het echtscheidingsconvenant.

verdeling pensioen

Wil je een goede verdeling van het pensioen?

Een pensioenvraag kan zijn: “Ik ga scheiden.
Waar moet rekening mee worden gehouden
bij de verdeling van het pensioen?

Als jullie uit elkaar gaan, dan heeft dat gevolgen voor jouw pensioen. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de manier waarop 

je uit gaat en hoe je jouw pensioen verdeeld.


  • Een belangrijk uitgangspunt is de datum waarop je bent gescheiden. Dat is de datum van inschrijving van de scheiding

     bij de Gemeente. 

  • Bij een scheiding vóór 27-11-1981 kan een ex-partner geen aanspraak meer maken op het ouderdomspensioen.
  • Is er sprake van een recht op pensioen van de ex partner voor 1995? 
  • Ben je gescheiden tussen 27-11-1981 en 1-5-1995? Dan is het zogeheten Boon/Van Loon-arrest van toepassing. 

 

Op basis hiervan heeft jouw ex-partner mogelijk recht op een deel van jouw ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen. 

De eventuele aanspraken hierover worden bij scheiding vastgelegd in het zogenaamde echtscheidingsconvenant. 

Pensioenaanspraken die voortvloeien uit het Boon/Van Loon-arrest moet jouw ex-partner zelf op jou verhalen. Jouw ex-partner 

krijgt het pensioen dus niet uitbetaald via de pensioenuitvoerder. Vaak zal er een gespecialiseerde advocaat aan te pas moeten 

komen.

 

  • Ben je gescheiden na 1-5-1995? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om jouw pensioen te verdelen.

Pensioen en scheiding | de wettelijke verdeling:
in twee gelijke delen

Hierbij heeft jouw ex-partner recht op de helft van het pensioen (ouderdom) dat jij tijdens de relatie (periode van huwelijk of 

geregistreerd partnerschap) hebt opgebouwd. Dit noemen we ook wel ‘verevening’ en geldt alleen als er sprake was van een 

huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze verdeling is wettelijk geregeld en geldt alleen als het deel voor jouw ex-partner, 

op het moment van de scheiding, niet kleiner is dan € 497,29 bruto per jaar (peildatum 1 januari 2020). Als het kleiner is dan 

kun je ervoor kiezen om dat stukje pensioen onverdeeld te laten. 

Pensioen en scheiding | andere verdeling

Het kan zijn dat jij en jouw ex-partner samen hebben gekozen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld dat jouw ex-partner 

75% van het ouderdomspensioen ontvangt. Of dat je de periode dat je ongehuwd samenwoonde ook verdeeld. Deze afspraken 

worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Pensioen bij scheiding | Conversie

Conversie is een manier om jouw ex-partner te voorzien van een eigen ouderdomspensioen. U laat dan een deel van jouw 

ouderdomspensioen en/of het bijzonder partnerpensioen voorgoed omzetten. Bijzonder partnerpensioen ontstaat door 

scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Of als de partnerrelatie stopt bij ongehuwd samenwonen. Het is

 een bijzonder partnerpensioen dat een ex-partner ontvangt als de verzekerde op het moment van overlijden gescheiden is. 

De voorwaarden die voor conversie gelden vindt u in uw pensioenreglement.

 

 

Zowel jou als jouw ex-partner ontvangen bij conversie het eigen deel van het pensioen als jij jouw pensioenleeftijd bereikt. 

Uiteraard moet jouw ex-partner wel in leven zijn om een uitkering van het ouderdomspensioen te kunnen ontvangen.

Pensioen bij scheiding | Als je geen afspraken
hebt gemaakt

Heb je geen pensioen afspraken bij de scheiding gemaakt? Dan heeft jouw ex-partner nog altijd recht op de helft van het 

ouderdomspensioen dat je tijdens jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd: de wettelijke verdeling.

Pensioen en scheiding | De registratie van de
nieuwe pensioen afspraken bij scheiding

Voor een rechtstreeks recht op betalingen van de pensioenuitvoerder moet jijzelf (of jouw ex-partner) binnen twee jaar na de 

scheiding het ‘Formulier Mededeling van Scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ opsturen. Download hier 

het meldingsformulier.

 

 

De pensioenuitvoerder gaat dan (vanaf de pensioendatum) op basis van deze wettelijke verdeling uitbetalen. Ook kan jouw 

ex-partner aanspraak maken op het bijzonder partnerpensioen.

 

 

Heb je binnen twee jaar na jouw scheiding het “Formulier Mededeling van Scheiding” in verband met verdeling van 

ouderdomspensioen ingevuld en opgestuurd naar jouw pensioenuitvoerder? Dan wordt de betaling door de uitvoerder 

geregeld. Heb jij (of jouw ex-partner) niets doorgegeven, dan moet jij de betaling aan jouw ex-partner zelf regelen.

Nabestaandenpensioen bij scheiding

Ben je gescheiden en overlijdt je ex-partner? Dan kun je recht hebben op (een deel van) het nabestaandenpensioen. 

Dit wordt ‘partnerpensioen’ of ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd. Het is pensioen dat aan jou wordt uitbetaald nadat 

uw ex-partner is overleden.

 

De gemeente geeft het overlijden van jouw ex-partner door aan het pensioenfonds. Je ontvangt daarna automatisch bericht 

van het pensioenfonds. Zowel ex-echtgenoten als ex-geregistreerde partners hebben recht op bijzonder partnerpensioen.

 

Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat meestal uit 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot aan 

het moment van scheiden. Je kan bij het pensioenfonds nagaan of je recht hebt op het bijzonder nabestaandenpensioen. 

 

Je kunt ook andere afspraken maken in mediation gesprekken.  Zo kun je bijvoorbeeld van het bijzonder nabestaandenpensioen 

afzien. Wil jij inzicht in de effecten van de scheiding en jouw pensioen? Wil jij met elkaar weloverwogen keuzes maken en niet 

straks voor verrassingen komen te staan?

 

Willen jullie het pensioen eerlijk verdelen? En in alle stappen van de scheiding begeleidt worden?

Nabestaandenpensioen bij beëindiging
samenwonen.

Soms hebben samenwonende partners recht op bijzonder nabestaandenpensioen na verbreking van de relatie. Dat hangt af 

van de pensioenregeling van jouw ex-partner. Je kan een bewijs van het pensioen vragen aan het pensioenfonds van jouw 

ex-partner. Wil je hulp bij alle stappen? Wil je weten welke keuzes jullie kunnen maken als het gaat om pensioen en scheiding?

Een eerste gesprek met DAAN mediation is kosteloos (tot 30 minuten per persoon) en geheel vrijblijvend

Samen zorgen dat het na de scheiding
ook een feestje blijft.

De Telefooncentrale

Koelmalaan 350, Alkmaar

 

Pand Raak

Laan 21, Schagen

 

Spaces Westerpark

Haarlemmerweg 331,

Amsterdam

 

Eigen woonplaats | Liever in jouw woonplaats afspreken? Vraag naar de mogelijkheden.

 

ONLINE mediation | Soms is het praktisch en snel om zaken volledig online in te richten, ook dat is een mogelijkheid bij DAAN. Vraag naar de voorwaarden.