Zodra familiebanden
strategische spelletjes
dreigen te worden

De werkwijze

Onze aanpak houdt maatwerk in en sluit naadloos aan bij jouw individuele situatie. Het resultaat is een oplossing op zowel relationeel, zakelijk als juridisch vlak. DAAN mediation is er om te helpen. En om een context te creëren waarbinnen de betrokkenen kunnen praten en tot oplossingen kunnen komen. Onze werkwijze is deskundig en met aandacht, het resultaat geeft duidelijkheid voor alle partijen.  Wij hanteren de volgende gefaseerde werkwijze:

Initiatie

1. Bij een (dreigend) conflict dat je wilt oplossen met mediation, neemt je contact met ons op. Dit kan ook als je preventief wilt werken met ons als het gaat om jouw (samengestelde) gezin.

2. Telefonisch of per mail geeft DAAN mediation je de benodigde informatie over het proces en we sturen een offerte toe.

Nadat er contact met alle betrokkenen is geweest nodigt DAAN mediation zowel jou als de wederpartij uit voor een individueel intakegesprek. Desgewenst aangevuld met de beide juridische adviseurs.

Bij een afhoudende reactie op mediation van de andere partij, kan je ons verzoeken contact op te nemen met alle betrokkenen. Wij verkennen of en onder welke condities mediation toch mogelijk is.

Voor scheidingen geldt dat we direct bekijken of direct contact met onze gezinsbegeleidster wenselijk is in het kader van de scheidingsmelding aan de kinderen. Indien deze nog niet heeft plaatsgevonden staan we je bij met praktische tips & hands-on adviezen. Omdat in crisistijd steun uit onverwachte hoek fijn is.

Pre-Mediation fase

3. Opdrachtbevestiging

4. (optioneel) Contact met de gezinsbegeleidster in het kader van de scheidingsmelding.

5. Wie moet er bij de mediation betrokken worden? Dat zoeken we samen (en eventueel met advies van jouw advocaat) uit.

6. Nadat er contact met alle betrokkenen is geweest, volgen individuele intakegesprekken. Eventueel aangevuld met de beide juridische adviseurs. Dit kan per telefoon of in een persoonlijk gesprek.

7. De datum voor de eerste bijeenkomst wordt vastgelegd.

8. DAAN mediation stelt een mediation overeenkomst op en stuurt deze aan alle betrokken partijen.

Mediation fase

In zowel gezamenlijke als individuele sessies komen een aantal zaken aan bod:

  • de relationele aspecten
    De relatie tussen de partijen en het huidige communicatie verloop worden besproken. Tevens nemen we door wat voor jou daarin de belangrijkste aspecten zijn.
  • de zakelijke aspecten
    We brengen de belangen van alle betrokkenen in kaart, onderhandelen over mogelijke oplossingen en nemen besluiten.
  • de praktische aspecten
    We onderzoeken of een oplossing (juridisch) haalbaar en duurzaam is.

9. Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst nemen we het proces en de spelregels door, we ondertekenen de mediationovereenkomst waarin onder andere de vertrouwelijkheid wordt geregeld en beide partijen worden in gelegenheid gesteld om de eigen kant van het verhaal toe te lichten.

10. Daarna volgen de vervolggesprekken. Gezamenlijk en/of individueel. Al dan niet in bijzijn van onze gezins- en verliesbegeleidster. Indien toepasselijk voor het traject kunnen dit ook kind gesprekken betreffen.

Afsluiting en Post-Mediation fase

De bereikte resultaten en afspraken worden vastgelegd in een afsprakenlijst, c.q. vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant.

11. De gemaakte afspraken worden door DAAN mediation of de betrokken advocaat helder vastgelegd in een juridisch document.

12. Met het ondertekenen van dit document is de mediation formeel beëindigd. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

13. DAAN mediation blijft beschikbaar om ondersteuning te bieden bij de implementatie van de gemaakte afspraken.

14. (Optioneel) we verkennen met jou de behoefte als het gaat om verlies- of gezinsbegeleiding. Of een combinatie daarvan.

15. Na drie maanden evalueert DAAN mediation met jou. Hoe gaat het nu met jou? Zijn er aanvullende stappen gewenst? We bespreken het gezamenlijk.

Tarieven

Arbeidsmediation
Vanaf €95 per partij per uur – ex btw*

Familie mediation
Vanaf €125 euro per persoon per uur – incl btw*

Gezins,- / verliesbegeleiding
Vanaf €95 euro per uur –  incl btw*

Liever een budget afspraak voor het gehele traject? 

Omdat iedere situatie uniek is maken we specifiek voor jullie situatie een all-in voorstel. Vanuit het (gratis) intake gesprek verzamelen we alle gegevens die van invloed zijn op de lengte en complexiteit van het traject. Zo heb je vooraf inzichtelijk wat de investering is en kom je hierin niet voor verrassingen te staan.

Consultancy

Passend bij opdracht

Reiskosten

Nader te bepalen

Jij voert de regie in het proces naar de oplossing toe. Ook wat betreft de financiën. Er kan een maximum worden afgesproken waarna gekeken wordt of er een oplossing in zicht is.

We kunnen in gesprek over vaste tarieven, combinatie prijzen of samen kijken naar een vorm van terugkerende diensten in de vorm van een abonnement. Ga je liever voor een all-in pakket met de zekerheid van niet verder oplopende kosten? Ook dat kan. Verschillende opties zijn bespreekbaar, dat maakt ons flexibel naar jou.

Voor particulieren: Mogelijk heb je recht op een bijdrage in de financiering vanuit de Raad van Rechtsbijstand. We bekijken jouw draagkracht gezamenlijk en bekijken of je in aanmerking komt. Controleer hoe je verzekerd bent, in sommige gevallen wordt mediation geheel of gedeeltelijk vergoed door de rechtsbijstand verzekeraars.

Een eerste gesprek met DAAN mediation is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Wil je werken aan een duurzame oplossing van een geschil? Door onze specialisaties op het gebied van arbeidsrecht en familierecht kunnen we jou begeleiden naar een eindresultaat dat goed is voor alle betrokken partijen.