fbpx

Zodra familiebanden
strategische spelletjes
dreigen te worden

De werkwijze

Onze aanpak houdt maatwerk in en sluit naadloos aan bij jouw individuele situatie. Het resultaat is een oplossing op zowel relationeel, zakelijk als juridisch vlak. DAAN mediation is er om te helpen. En om een context te creëren waarbinnen de betrokkenen kunnen praten en tot oplossingen kunnen komen. Onze werkwijze is deskundig en met aandacht, het resultaat geeft duidelijkheid voor alle partijen.  Wij hanteren de volgende gefaseerde werkwijze:

Initiatie

1. Bij een (dreigend) conflict dat je wilt oplossen met mediation, neemt je contact met ons op. Dit kan ook als je preventief wilt werken met ons als het gaat om jouw (samengestelde) gezin.

2. Telefonisch of per mail geeft DAAN mediation je de benodigde informatie over het proces en we sturen een offerte toe.

Nadat er contact met alle betrokkenen is geweest nodigt DAAN mediation zowel jou als de wederpartij uit voor een individueel intakegesprek. Desgewenst aangevuld met de beide juridische adviseurs.

Bij een afhoudende reactie op mediation van de andere partij, kan je ons verzoeken contact op te nemen met alle betrokkenen. Wij verkennen of en onder welke condities mediation toch mogelijk is.

Voor scheidingen geldt dat we direct bekijken of direct contact met onze gezinsbegeleidster wenselijk is in het kader van de scheidingsmelding aan de kinderen. Indien deze nog niet heeft plaatsgevonden staan we je bij met praktische tips & hands-on adviezen. Omdat in crisistijd steun uit onverwachte hoek fijn is.

Pre-Mediation fase

3. Opdrachtbevestiging

4. (optioneel) Contact met de gezinsbegeleidster in het kader van de scheidingsmelding.

5. Wie moet er bij de mediation betrokken worden? Dat zoeken we samen (en eventueel met advies van jouw advocaat) uit.

6. Nadat er contact met alle betrokkenen is geweest, volgen individuele intakegesprekken. Eventueel aangevuld met de beide juridische adviseurs. Dit kan per telefoon of in een persoonlijk gesprek.

7. De datum voor de eerste bijeenkomst wordt vastgelegd.

8. DAAN mediation stelt een mediation overeenkomst op en stuurt deze aan alle betrokken partijen.

Mediation fase

In zowel gezamenlijke als individuele sessies komen een aantal zaken aan bod:

 • de relationele aspecten
  De relatie tussen de partijen en het huidige communicatie verloop worden besproken. Tevens nemen we door wat voor jou daarin de belangrijkste aspecten zijn.
 • de zakelijke aspecten
  We brengen de belangen van alle betrokkenen in kaart, onderhandelen over mogelijke oplossingen en nemen besluiten.
 • de praktische aspecten
  We onderzoeken of een oplossing (juridisch) haalbaar en duurzaam is.

9. Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst nemen we het proces en de spelregels door, we ondertekenen de mediationovereenkomst waarin onder andere de vertrouwelijkheid wordt geregeld en beide partijen worden in gelegenheid gesteld om de eigen kant van het verhaal toe te lichten.

10. Daarna volgen de vervolggesprekken. Gezamenlijk en/of individueel. Al dan niet in bijzijn van onze gezins- en verliesbegeleidster. Indien toepasselijk voor het traject kunnen dit ook kind gesprekken betreffen.

Afsluiting en Post-Mediation fase

De bereikte resultaten en afspraken worden vastgelegd in een afsprakenlijst, c.q. vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant.

11. De gemaakte afspraken worden door DAAN mediation of de betrokken advocaat helder vastgelegd in een juridisch document.

12. Met het ondertekenen van dit document is de mediation formeel beëindigd. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

13. DAAN mediation blijft beschikbaar om ondersteuning te bieden bij de implementatie van de gemaakte afspraken.

14. (Optioneel) we verkennen met jou de behoefte als het gaat om verlies- of gezinsbegeleiding. Of een combinatie daarvan.

15. Na drie maanden evalueert DAAN mediation met jou. Hoe gaat het nu met jou? Zijn er aanvullende stappen gewenst? We bespreken het gezamenlijk.

Tarieven

Kosten voor mediation. 
Het kennismakingsgesprek en het intakegesprek is kosteloos (tot 30 minuten per persoon).

Vanuit de intake analyseren wij de volgende zaken:

 • Je huidige (conflict) situatie
 • De aard van de mediation
 • De mogelijkheden voor gefinancierde steun vanuit de Raad van Rechtsbijstand of vanuit de rechtbijstandverzekering
 • We maken een inschatting van het te verwachten aantal gesprekken
 • We maken een inschatting van de juridische situatie
 • We inventariseren wie er aan tafel plaats moet nemen om tot een oplossing te komen
 • Het aanwezige communicatie- en ruzie patroon

Na het intakegesprek ontvangt u van DAAN mediation een voorstel in de kosten die rekening houdt met alle elementen.

Jij voert de regie in het proces naar de oplossing toe. Ook wat betreft de financiën. Er kan een maximum worden afgesproken waarna gekeken wordt of er een oplossing in zicht is.

Liever een budget afspraak voor het gehele traject? 

Omdat iedere situatie uniek is kunnen we specifiek voor jullie situatie een all-in voorstel maken. Vanuit het intake gesprek verzamelen we alle gegevens die van invloed zijn op de lengte en complexiteit van het traject. Zo heb je vooraf inzichtelijk wat de investering is en kom je hierin niet voor verrassingen te staan.

Kosten voor scheiden. 
Het kennismakingsgesprek en het intakegesprek is kosteloos (tot 30 minuten per persoon).

Vanuit de intake analyseren wij de volgende zaken:

 • Je gezinssituatie
 • Je huidige situatie als het gaat om de scheiding
 • Je mogelijkheden voor gefinancierde steun vanuit overheidsinstanties
 • Je financiële en vermogenssituatie
 • Je juridische situatie
 • Je verlies (oud en nieuw)
 • Je communicatie- en ruzie patroon
 • Je hulpvragen en doelen
 • Je eigen rol en wat je zelf kunt doen binnen het traject

Jij voert de regie in het proces naar de oplossing toe. Ook wat betreft de financiën. Er kan een maximum worden afgesproken waarna gekeken wordt of er een oplossing in zicht is.

Alle aspecten gezamenlijk geven wij weer in een maatwerktraject als we jullie situatie goed in beeld hebben dan kunnen wij concreet aangeven voor welke kosten jullie komen te staan. Zodat je geen verrassingen achteraf hebt.

Liever een budget afspraak voor het gehele traject? 

Omdat iedere situatie uniek is kunnen we specifiek voor jullie situatie een all-in voorstel maken. Vanuit het (kosteloze) intake gesprek verzamelen we alle gegevens die van invloed zijn op de lengte en complexiteit van het traject. Zo heb je vooraf inzichtelijk wat de investering is en kom je hierin niet voor verrassingen te staan.

Ben je bij DAAN in een Collegiaal Ouderschapstraject, in een SCHIP traject of met Mediation+ het meest op je plek? Dan helpen wij je graag. Het kan ook prima zo zijn dat wij je doorverwijzen naar uitstekende collega’s in het land waar jullie beter tot je recht komen. Hoe dan ook, je wordt geholpen. Waarom? Omdat je maar één kunt scheiden en de impact enorm is. Welkom.

Raad van Rechtsbijstand en Verzekeringen.

Kosten kunnen soms worden verlaagd. Eventueel door een bijdrage van de Raad Rechtsbijstand. Anderzijds door een beroep te doen op Rechtsbijstand- of zorgverzekeringen. In het intakegesprek kunnen wij daar meer over vertellen. Daarin wordt inzichtelijk.

Het eerste gesprek is kosteloos (tot 30 minuten per persoon).

Wil je werken aan een duurzame oplossing van een geschil? Door onze specialisaties op het gebied van arbeidsrecht en familierecht kunnen we jou begeleiden naar een eindresultaat dat goed is voor alle betrokken partijen.