fbpx

Vermogensverdeling.

Scheiden en verdelen.

Scheiden en verdelen | vermogensverdeling.

Als je gaat scheiden moet het vermogen verdeeld worden. Onder vermogen verstaan we: de woning (indien in eigendom), kapitaalverzekeringen, lijfrentepolissen, eigen geld , erfenissen, schenkingen, kunst, auto’s, boten, caravans, vakantiehuizen, sieraden etc. Daarnaast hebben we nog de verdeling van de boedel.

Al deze bestanddelen vertegenwoordigen een waarde. In mediation gesprekken besluiten jullie hoe jullie de verdeling wensen. Wij kijken mee of er vanuit de wensen die jullie hebben geen juridische haken en ogen zitten. We informeren jullie 

hierover zodat jullie goede keuzes kunnen maken. 

Extra aandacht hebben we wanneer er erfenissen, schenkingen of woningen te verdelen zijn tijdens de scheiding. Ook wanneer er één of meerdere ondernemingen zijn zal daar in juridische zin goed naar gekeken moeten worden.

Daarbij spelen fiscale zaken ook een rol. In een mediationtraject wordt dat allemaal getoetst. Zodat beslissingen die jullie nemen ook duurzaam voor de toekomst zijn.

Wil jullie een eerlijke verdeling?

Scheiden en verdelen | de vermogensverdeling Scheiden vanuit een gemeenschap van goederen.

Als jullie gaan scheiden dan zal het vermogen wat jullie gezamenlijk hebben opgebouwd verdeeld moeten worden. Uitgaande

van een juridisch regime; vermogensverdeling | huwelijk in gemeenschap van goederen, is het vermogen van jullie beiden. 

Heb je schulden en ga je scheiden? Ook de schulden komen aan jullie beiden toe. Soms is het gemakkelijk om gelden te splitsen 

en in andere situaties wordt door jullie gekeken wat in jullie situatie eerlijk is qua verdeling. Alle afspraken worden vastgelegd in 

het echtscheidingsconvenant.

Scheiden en verdelen | de vermogensverdeling | Huwelijkse voorwaarden of samenwoners.

  • Uitgaande van een juridisch regime: vermogensverdeling | met huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract

 

Belangrijk is om te kijken hoe de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden van het samenlevingscontract zijn opgesteld. 

Is opgenomen welke spullen aan wie toekomt? Of is er een verrekenbeding opgenomen? Hebben jaarlijkse verrekeningen 

plaatsgevonden? Dan komen we relatief eenvoudig tot een verdeling.

 

Indien er geen verrekeningen hebben plaatsgevonden kan het nog een uitdagende klus worden. Besloten kan worden om 

dan alsnog te kiezen voor een juridisch regime alsof jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd.

 

Let op: er zijn ook bijzonderheden als het gaat om de verdeling. Ons advies is om daar juridisch goed naar te laten kijken. 

Daar kunnen wij bij helpen. Het gaat om die gevallen als je:

 

  • Als je schenkingen hebt ontvangen tijdens jullie relatie
  • Als je een erfenis uitgekeerd hebt gekregen in de periode dat jullie samen waren
  • Als er verknochte goederen/ schulden zijn verworven in het tijdsbestek van het samenwonen. 

 

Wil jij weten hoe jullie verdeling wordt opgebouwd en wat tot jullie vermogen behoort? Samen, zonder conflict, goede 

beslissingen nemen over het vermogen?

Wil je antwoord op alle vragen van jullie situatie?

Scheiden en verdelen | Inboedel verdelen.

Onder inboedel vallen alle spullen in en rond het huis die van u samen zijn. Was u getrouwd in gemeenschap van goederen, 

of gold een geregistreerd partnerschap? Dan is automatisch alles gezamenlijk bezit. Gaat u scheiden, dan krijgen u en uw partner 

allebei de helft van de waarde van de totale inboedel.

 

Lees hier hoe je stap voor stap de verdeling van de inboedel kunt vormgeven, welke stappen en kosten er voor de verdeling worden

onderscheiden en op welke manier je een waarde toekent aan de inboedel. Met deze stappen voorkom je dat je achteraf het gevoel

hebt dat de inboedel niet eerlijk is verdeelt.  In ons scheidingstraject nemen we stap voor stap door wat op welk moment door jullie

vorm gegeven moet worden om een goede scheiding te realiseren. 

Wil jij dat vermogen, schulden en inboedel
eerlijk wordt verdeeld?

Samen zorgen dat het na de scheiding
ook een feestje blijft.

De Telefooncentrale

Koelmalaan 350, Alkmaar

 

Pand Raak

Laan 21, Schagen

 

Spaces Westerpark

Haarlemmerweg 331,

Amsterdam

 

Eigen woonplaats | Liever in jouw woonplaats afspreken? Vraag naar de mogelijkheden.

 

ONLINE mediation | Soms is het praktisch en snel om zaken volledig online in te richten, ook dat is een mogelijkheid bij DAAN. Vraag naar de voorwaarden.