fbpx

Niet wachten

tot de bom

gaat barsten.

Voer een goed gesprek op basis van neutraal vertrouwelijk onderzoek. Een ander gesprek én resultaat.

De STECR Analyse.

On speaking terms blijven.

Als mediators hebben we veel ervaring met het oplossen van conflicten op de werkvloer. Een conflict kan veel impact hebben op de werksfeer en de productiviteit van een bedrijf. Conflicten kunnen lichamelijke effecten hebben waardoor iemand zich ziek kan melden. Heel vervelend voor de werknemer als het ten koste gaat van diens gezondheid. Een gemiddeld arbeidsconflict kost te werkgever €47.000 euro. Voor allebei dus aanzienlijke belangen om “on speaking terms” te blijven.

Wat is eigenlijk een conflict?

De STECR Richtlijn Arbeidsconflicten zegt er het volgende over:

De kenniskring hanteert de volgende definitie van een arbeidsconflict.
Van een arbeidsconflict is sprake in de volgende situatie:

"Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden."

Voorkomen is beter dan genezen.

Het is mooi als conflicten kunnen worden voorkomen. Of effecten daarvan kunnen worden beperkt. Dat kan, als je het goede gesprek met elkaar voert over de onderwerpen waar het echt tussen jullie over moet gaan. Dat zijn niet alleen de onderwerpen die van belang zijn voor de werkgever. Ook de onderwerpen die van belang zijn voor de werknemer komen terug op de agenda van een goed gesprek. Als fundament hiervoor vraag je de STECR Analyse aan.

Op deze pagina wordt uitgelegd:

Wat is een STECR Analyse?

Een STECR analyse is een korte interventie die een vertrouwelijke rapportage oplevert voor werkgever en werknemer. De rapportage laat een integrale benadering zien van wat er is gebeurd, wat er speelt, en wat er opgelost moet worden in een goed gesprek tussen beide.

Bij welke signalen zet je de STECR Analyse in?

Signalen van weerstand bij werkgever of werknemer
Geen plek bij de bedrijfsarts en toch voortgang in het proces
Stagnatie proces Wet Poortwachter
Als frequent verzuim zichtbaar is
Als een medewerker door een life event heen gaat welke (tijdelijke) aanpassingen vraagt
Bij conflicten conform definitie STECR richtlijn

In onderstaande video legt Daniëlla het duidelijk uit.

NB: Als we praten in de video over de conflictscan dan bedoelen wij daarmee de STECR Analyse.

Maak hier een afspraak voor een verkennend gesprek!

De STECR Analyse

De Werkgever, werknemer, (HR/ Verzuim) adviseur, en de arbodienst.

Een analyse wordt uitgevoerd door een register (conflict) coach ofwel dé communicatie expert die jou / jullie voorbereidt op een goed gesprek met elkaar.

 

In (online) interviews met de betrokken partijen wordt een volledig beeld gevormd als fundament voor een vertrouwelijk rapport.

 1. Wat is er gebeurd, wat speelt er nu? (Huis van Werkvermogen | Prof Il Marinen  )(pdf)
 2. Inzicht op wetenschappelijke tools als
  De rotte vis | Dr Kohlrieser (pdf)
  Escalatiemodel | Prof. Glasl (pdf)
 3. De belangen (individueel, team, afdeling, organisatie)
 4. Een gespreksagenda: waar moet het daadwerkelijk over gaan in het gesprek? Inclusief prioritering
 5. Wie de gesprekspartners zijn
 6. Oplossingrichtingen
 7. Gespreksstarters. Dé vragen die gesteld moeten worden aan elkaar

De rapportage is binnen 10 werkdagen aanwezig*

De analyse vormt houvast en leidraad voor een goed gesprek. Na ontvangst van de analyse kun je een volgende stap zetten:

 1. Partijen gaan zelfstandig in gesprek
 2. Partijen gaan zelfstandig in gesprek en ontvangen individuele gesprekscoaching voorafgaand aan het gesprek
 3. Partijen gaan in gesprek met gespreksbegeleiding 

Vraag hier jouw STECR Analyse aan.

Wat als een goed gesprek tussen werkgever en werknemer niet mogelijk lijkt?

Een enkele keert komt het voor dat een gesprek tussen beide niet mogelijk lijkt.
Oorzaken kunnen liggen in:

 • onvoldoende vertrouwen of commitment,
 • een dubbele agenda,
 • een emotionele oorzaak zoals angst, of
 • onvoldoende psychologische veiligheid.

Hebben eerdere gesprekken nog niet de juiste voortgang opgeleverd?

De rapportage geeft diepgaand inzicht op wat er speelt aan beide zijde speelt en welke acties er nodig zijn.

Samen kun je kijken naar volgende stappen:

  1. Gesprek gevoerd en onvoldoende voortgang?
   Partijen kijken samen wie er aan tafel komt voor een opvolgend gesprek.
  2. Nog geen STECR Analyse beschikbaar?
   Vraag die als eerste hier aan.
  3. Geeft het gesprek niet het resultaat wat partijen voor ogen hebben? Partijen kijken dan naar een aanvullende functioneris, of functionaris wissel. – Leidinggevende, HR, Adviseur, Psycholoog of een DAAN Register Coach.
  4. Als stap 3 geen doorbraak geeft ga dan in overleg met een mediator voor een verkort mediationtraject.
  5. Indien een oplossing zich niet ontvouwt in deze gesprekken zal de route van het juridisch kader mogelijk een oplossing kunnen bieden voor partijen.

Wat zijn de voordelen van een
STECR Analyse?

Het is niet de vraag of je de STECR Analyse aanvraagt, alleen een keuze: voor welk gesprek?

Maak een afspraak en bespreek jouw situatie.

STECR Analyse | Deze stappen nemen wij:

1

Aanvraag STECR Analyse

We stemmen de aanvraag af met de opdrachtgever. Na ontvangst van de gegevens van partijen gaan we van start.

1

2

Vertrouwelijke (online) interviews

Een 1 op 1 vertrouwelijk interview voor elke partij. We onderzoeken gezamenlijk wat er is gebeurd en wat er speelt.

2

3

Mini onderzoek | Informatie verzamelen

We verzamelen informatie over belangen, gebeurtenissen, gespreksonderwerpen, te stellen vragen en oplossingsrichtingen. Als voorbereiding op het voeren van een goed gesprek. Constructief en zinnig. Een goede voorbereiding is het halve werk!

3

4

Rapportage en interventies

We maken een rapportage en creëren daarmee bewustzijn, stellen de gespreksagenda op, geven een suggestie voor passende vragen. Inzicht in interventies en opvolging daarvan is een gevolg van deze analyse. Het is een stevig fundament voor een goed gesprek. Gezamenlijk stemmen wij af voor wie de rapportage is bedoeld en wie er inzage in heeft. De rapportage wordt gecodeerd verstuurd naar partijen.

4

5

Optioneel: Ondersteuning

Partijen verkennen samen of er na ontvangst van de rapportage ondersteuning gewenst is voorafgaand of tijdens jullie gesprek. Deze ondersteuning kan bestaan uit coaching als voorbereiding op het gesprek of uit gespreksbegeleiding aan tafel.

5

Reviews

Vraag de
STECR Analyse
aan.

Wil je meer te weten komen over de STECR Analyse? Vraag dan nu een verkennend gesprek aan via het aanvraagformulier. 

Mocht je andere vragen hebben, neem dan contact op via onderstaande knop.

Vraag de
STECR Analyse
aan.

Wil je meer te weten komen over de STECR Analyse? Vraag dan nu een verkennend gesprek aan via het aanvraagformulier. 

Mocht je andere vragen hebben, neem dan contact op via onderstaande knop.