fbpx

Ouderschapsplan.

Alles over het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan.

Wat is een ouderschapsplan?

 

In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de kinderen. Is het ouderschapsplan verplicht? Ja, het is een wettelijk verplicht document. Als je gaat scheiden (huwelijk/ geregistreerd partnerschap of samenwonen) dan is het prettig voor de kinderen als afspraken tussen jullie duidelijk zijn.

Kinderen voorop bij een scheiding.

Mijn kinderen willen hun vader niet meer zien? Is dat zo?

Het enige gevecht dat kinderen moeten kennen, is een kussengevecht. Toch worden kinderen vaak in een echtscheiding gebruikt. Als wapen of troefkaart. Onbewust, maar niet met minder gevolgen.

Weten jullie wat de kinderen echt willen? Vullen jullie hun mening niet voor ze in? En gebruiken jullie onbewust hun loyaliteit niet? Bijvoorbeeld om een eigen standpunt te onderbouwen of die van de ex-partner te ondermijnen?

Scheiden doe je samen met je gezin. Jullie kinderen zijn daarin heel kwetsbaar. Daarom vullen wij onze mediation optioneel aan met kind gesprekken. Met toestemming van de ouders is dit een standaard stap in ons mediation traject.

Waarom wij dat goed kunnen? Omdat wij een in echtscheiding gespecialiseerde kind- en gezin coach in huis hebben die jullie daarbij helpt. 

In het kindgesprek wat de mediator van DAAN mediation met de kinderen heeft wordt ook getoetst in hoeverre zij op de hoogte zijn van het ouderschapsplan. Als zij onbedoeld dingen niet begrijpen dan kunnen wij dat, op hun niveau, goed uitleggen.

Willen jullie een ouderschapsplan waarin
de kinderen centraal staan?
Deze heb je al vanaf 293,- euro.

Thema's van het ouderschapsplan.

We proberen het plan zo volledig te maken. De thema’s kunnen naar wenselijkheid worden ingekort of uitgebreid zodat het maatwerk is en precies relevant voor jullie situatie. 

Wat spreken jullie af in het ouderschapsplan?

 • Hoe is het ouderlijk gezag geregeld? Wat wordt daarover afgesproken?
 • Op welk adres worden de kinderen ingeschreven?
 • Op welk adres worden de paspoorten bewaard?
 • Moet ik toestemming hebben van mijn ex om op vakantie te kunnen met de kinderen?
 • Wat spreken jullie af als een van de ouders gaat verhuizen?

Wat komt er bij de omgangsregeling kijken?

 • Hoe ziet een omgangsregeling eruit?
 • Waar moet je rekening mee houden bij een omgangsregeling?
 • Wie brengt of haalt de kinderen, op welk moment, om de andere ouder te kunnen zien?
 • Wie is er verantwoordelijk voor vervoersmiddelen en onderhoud en op welke manier?
 • Is er sprake van een verzekeringsplicht en voor wie?
 • Hoe gaan jullie om met de kosten?

Afspraken over communicatie na de scheiding.

 • Hoe onderhoud je contact met de andere ouder na scheiding?
 • Over welke onderwerpen overleg je eerst als ouders?
 • Welke onderwerpen zijn direct bespreekbaar met de kinderen?
 • Op welke manier en hoe vaak gaan jullie als ouders met elkaar praten over de ontwikkeling van de kinderen?
 • Hoe praat je over de andere ouder ten opzichte van de kinderen en andere mensen?

Afspraken over dagelijkse zorg na de scheiding.

 • Welke afspraken maken jullie als ouders over speeltijden, eettijden, slaaptijden, trainingstijden, thuiskomtijden en beeldschermtijden?
 • Wie koopt de kleding?
 • Wie draagt zorg voor kapper, dokter en tandartsbezoeken?
 • Wat zijn afspraken over oplopende kosten met betrekking tot orthodontie?
 • Hoe hoog wordt het zakgeld?
 • Wanneer mogen de kinderen een mobiele telefoon?
 • Wanneer mogen ze zelfstandig of onder toezicht op social media?
 
Alles wordt afgestemd op de fase van waar jullie kinderen zich bevinden. Het ouderschapsplan maken wij zo toekomst proof mogelijk zodat jullie zelf de kleine wijzigingen kunnen bespreken en vastleggen aan het einde van het ieder jaar. 

Afspraken over school na de scheiding.

 • Hoe komen jullie tot schoolkeuzes?
 • Wie onderhoudt contact met school?
 • Wie heeft er toegang tot de schoolapps?
 • Wie informeert wie over de ouderavonden of 10-minuten gesprekken?
 • Wat is de rol van nieuwe partners als het gaat om school?
 • Wie begeleidt het huiswerk?

Afspraken over hobby’s na de scheiding.

 • Hoeveel hobby’s of sporten mogen worden uitgeoefend?
 • Wie draagt zorg voor de training in de sport of de geoefendheid bij muziekinstrumenten?
 • Hoe worden deze kosten tussen jullie verdeeld?

Afspraken over gezondheid na de scheiding.

 • Wie draagt er zorg voor artsenbezoek?
 • Wie schaft speciale medische benodigdheden aan?
 • Wie draagt de kosten als dat buiten de reikwijdte van de alimentatieberekeningen valt?
 • Bij wie staan de kinderen op de zorgverzekering?

Afspraken over collegiaal ouderschap na de scheiding.

 • Hoe communiceer je over elkaar? Wat houdt respectvol ouderschap voor jullie in?
 • Welke afspraken maak je als goede communicatie in het belang van het kind niet meer lukt?
 • Welke route kiezen jullie dan?

Afspraken over nieuwe partners na de scheiding.

 • Komen de namen van papa of mama ook toe aan nieuwe partners?
 • Is het verstandig dat een partner disciplineert?
 • Hoe is de rolverdeling naar de kinderen? 

En afspraken onder andere over:

 • Kinderalimentatie
 • Bijdrage in levensonderhoud en studiekosten (18-21 jaar)
 • Bijdrage in de studiekosten (> 21 jaar)
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Contact met de familie van de ex partner
 • Wat jullie afspreken als de ex partner overlijdt

Willen jullie zonder ruzie en gedoe op een neutrale manier tot eerlijke afspraken komen?

Hoe strikt is de omgangsregeling.

Als afspraken niet worden nagekomen dan is dat een signaal om met elkaar aan de mediation tafel te verschijnen.

Jullie willen voorkomen dat standpunten verharden in een gang naar de rechter en willen zelf autonoom met elkaar

beslissen wat de uitkomst wordt. Dat doen jullie samen met de mediator. 

 

 

Wij kunnen snel en gemakkelijk analyseren of jullie gebaat zijn bij een nieuw plan, of dat de afspraken niet worden 

nagekomen omdat er een andere reden is. Omdat een van beiden partners de afspraken nog niet kan nakomen omdat 

er een essentiële stap overgeslagen is in jullie scheidingsproces. Namelijk de stap van gezamenlijk rouwen: gezamenlijk de 

relatie reconstrueren en afscheid nemen, letterlijk het loslaten van elkaar als partners en verbinden als collegiale ouders. 

Dat doen jullie bij DAAN mediation met de SCHIP aanpak.

 

 

Het resultaat? Collegiaal Ouderschap. 

 

 

Een vorm van ouderschap waar ruimte is voor jullie beiden, voor de kinderen en voor nieuwe partners en eventueel diens 

kinderen. Een vorm waar vertrouwen, gunnen en elkaar helpen centraal staat. In die gevallen kijken wij naar het 

ouderschapsplan maar ook naar een ander traject. De SCHIP aanpak.  

 

Wil jij hulp bij het opstellen van het ouderschapsplan? 

Worden afspraken niet nagekomen? 

Willen jullie ouderschapsplan herzien? of

Willen jullie alsnog groeien naar een vorm van collegiaal ouderschap met elkaar?

Neem dan contact op met DAAN mediation voor een afspraak.

 

Waarom een van beiden zich niet aan de afspraken houdt. Gedrag.

Wat kan ik doen als ik mijn kinderen niet mag zien? Wat als de andere kant zich niet houdt aan de zorgverdeling? 

 Als jullie in het ouderschapsplan afspraken hebben gemaakt over de omgang met de kinderen na de scheiding dan 

moeten jullie je daaraan houden. Als een van beiden zich daar niet aan houdt, langdurig niet aan houdt, dan is een 

gang naar de rechter onvermijdelijk. 


In geval van het ontzeggen van omgang door een van beiden ouders, kan er aangifte worden gedaan. In het Wetboek 

van Strafrecht is bepaald dat het onttrekken van een kind aan een van beide ouders wordt gekwalificeerd als 

kindermishandeling. 


Dat is met name door de wetgever bepaalt omdat ouder onthechting zeer schadelijk is voor de kinderen. 

Afsluitend maken jullie afspraken over hoe jullie met toekomstige geschillen om willen gaan in het belang van de 

kinderen. Het verdient de aanbeveling om zodra er wijzigingen in de situatie zijn: financiën, nieuwe leeftijdsfase van 

de kinderen, werk- en inkomen om het ouderschapsplan te herzien. Doorgaans kiezen ex partners ervoor om tenminste 

2 jaarlijks terug te keren bij de mediator aan tafel om alles tegen dan geldende maatstaven te toetsten. 

Een eerste gesprek met DAAN mediation is kosteloos (tot 30 minuten per persoon) en geheel vrijblijvend.

Samen zorgen dat het na de scheiding ook
een feestje blijft.


De Telefooncentrale

Koelmalaan 350, Alkmaar

 

Pand Raak

Laan 21, Schagen

 

Spaces Westerpark

Haarlemmerweg 331,

Amsterdam

 

Eigen woonplaats | Liever in jouw woonplaats afspreken? Vraag naar de mogelijkheden.

 

Online mediation | Soms is het makkelijker, efficiënter en sneller om alles online af te wikkelen. Ook dat is een mogelijkheid. Bespreek met ons de voorwaarden.