fbpx

Partneralimentatie.

Alles over partneralimentatie.

Wanneer heb je recht op partneralimentatie?

Wat is partneralimentatie?

 

Partneralimentatie is een geldelijke periodieke uitkering van de alimentatie plichtige aan de alimentatie gerechtigde. Dit geld is bedoeld om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Wanneer je gaat scheiden is het uitgangspunt dat partijen een zelfde welstandsniveau bereiken na het huwelijk als ten tijde van het huwelijk.

 

Werkte jij of jouw ex partner niet dan kan het zijn dat je niet in eigen levensonderhoud kunt voorzien na de scheiding. De draagkrachtige ex-partner heeft dan een plicht om bij te dragen in het levensonderhoud. De alimentatieplicht geldt bij echtscheiding na huwelijk en bij een juridisch regime van geregistreerd partnerschap.

Wanneer heb je recht op partneralimentatie?

 

Verder kan er na een echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap een partneralimentatie vastgesteld worden door de rechter. Deze partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om volledig in zijn of haar behoefte voorzien. Ook deze betaling verloopt in principe onderling.

Woning en scheiding

Wil je specifieke antwoorden voor jouw situatie?

Partneralimentatie en samenwonen, samenwoners of een samenlevingscontract?

In het geval van samenwonen, samenwoners of een samenlevingscontract is er geen sprake van een partneralimentatie in wettelijke zin. Natuurlijk kun je in mediation onderzoeken of er op vrijwillige basis een bijdrage kan gelden.

Hoe krijg ik alimentatie?

Hoe je de partneralimentatie krijgt is door deze samen met je ex partner in goed overleg vast te stellen met elkaar. Dit kan ook door begeleiding van een mediator. De hoogte van de alimentatie wordt vastgelegd in het convenant of in een schriftelijke overeenkomst bij de notaris (omwille van de rechtskracht). 

Als de ander stopt met betalen dan wil je voldoende juridisch fundament verhaalprocedure kunnen starten. Dat kan eenvoudiger als je bij aanvang van de scheiding de juiste juridische stappen neemt.

 

Als de kinderen een leeftijd hebben bereikt van 21 jaar of ouder dan vervalt de wettelijke verplichting om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en/ of de studiekosten. Het staat ouders vanzelfsprekend altijd vrij om de kinderen vanaf dat financieel te blijven ondersteunen. 

Hoe bereken je de partneralimentatie?

Wil jij weten hoe hoog de partneralimentatie na de scheiding wordt? Om partneralimentatie te berekenen, bestaan een aantal (betaalde) alimentatieberekeningsprogramma’s.

 

Het is een soort belastingaangifteprogramma wat ingevuld moet worden. Vervelend hierbij is dat als je de cijfers niet juist invult of met verkeerde (juridische) uitgangspunten werkt  er dan een bedrag uitkomt wat niet klopt. 

 

Bij de berekening wordt rekening gehouden met:

 

 • Netto inkomen
 • Woonkosten
 • Premie ziektekostenverzekering
 • Huwelijksschulden
 • Oudedagsvoorzieningen

Wil jij een berekening die voldoet
aan alle vereisten?

Hoe lang duurt
partneralimentatie?

De maximale alimentatietermijn is de helft van de duur 

van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

 

Vier uitzonderingen bij
partneralimentatie.

Op deze regel van maximaal 5 jaar partneralimentatie, 

zijn 4 uitzonderingen. De uitzonderingen worden hieronder 

verder toegelicht. 

Partneralimentatie

1. Partneralimentatie: Jongste kind jonger dan 12 jaar

De alimentatiegerechtigde die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2. Recht op partneralimentatie: Huwelijken langer dan 15 jaar

Als jullie huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde 10 jaar voor de AOW-leeftijd zit, moet de alimentatie doorbetaald worden tot de pensioendatum van de ontvanger.

3. Als je 50-plusser bent

Als je ex partner 50 jaar of ouder is én jullie bovendien langer dan 15 jaar getrouwd zijn geweest, dan moet de alimentatie maximaal 10 jaar betaald worden.

De vierde en laatste uitzondering geldt voor zeer uitzonderlijke situaties, als het stoppen met de betaling van de partneralimentatie te ingrijpend zou zijn voor jou ex. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn bij ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Wil jij weten: of je recht hebt op partneralimentatie, of alimentatieplichtig bent?

Kinderalimentatie heeft voorrang.

Als eerst berekenen wij de kinderalimentatie. Samen stellen wij eerst alle uitgangspunten vast. Waar worden de kinderen ingeschreven? Wat is het uitgangspunt voor de arbeidsuren? Als de berekening is gemaakt en als er dan nog geld over is, dan pas wordt de partneralimentatie besproken.

Partneralimentatie berekening en kinderalimentatie berekening.

Na de kinderalimentatieberekening ontvangen jullie een partneralimentatieberekening zodat jullie een duidelijk beeld hebben wat jullie eigenlijk kunnen betalen/ontvangen. Jullie kunnen hiervan in onderling overleg afwijken. Dat is de kracht van mediation. Zowel in hoogte als in duur.

Dit is een moeilijk punt voor ex partners in de praktijk. Er ontstaat na deze gesprekken wel veel duidelijkheid zonder dat dit tot conflicten leidt.

Wat houd ik per maand over na de echtscheiding? Kan ik nog op vakantie met de kinderen? Heb ik recht op partneralimentatie of moet ik dit betalen? En hoeveel en hoe lang betaal ik partneralimentatie ? We helpen je graag.

partneralimentatie

Een (her) berekening van de alimentatie heb
je al vanaf 99,- euro.

Bijstandsuitkering.

Als beide partners een laag inkomen hebben en dan gaan scheiden (en dus ook nog eens dubbele lasten krijgen), dan is het mogelijk dat de betaler minder partneralimentatie kan betalen dan de ontvanger minimaal nodig heeft om rond te kunnen komen. Als het inkomen van de ontvanger te laag is, dan kan de ontvanger een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente controleert dan of de betaler wel meer kan betalen en of ze de uitkering toch nog kunnen verhalen op de betaler.

Wanneer wil je de alimentatie opnieuw laten herbereken?

Als er bij de alimentatiebetaler of alimentatie ontvanger wijzigingen zijn in inkomen, werk of in de leefsituatie. Is je ex opnieuw getrouwd? Woont hij/ zij duurzaam samen met een nieuwe partner? Ga je meer werken? Ben je ziek geweest of heb je je baan verloren? Ook een wijziging in kinderopvang kan het wenselijk maken de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Denk hierbij aan een wijziging in de BSO (buitenschoolse opvang) of KDV (kinderdagverblijf) kosten.

Ja, de situatie is gewijzigd!

Procedure herberekening alimentatie.

Wil jij de kinder- of partneralimentatie opnieuw laten berekenen omdat de omstandigheden van wonen, werken en toeslagen zijn gewijzigd dan kun je de alimentatie opnieuw laten berekenen. Het is heel doorgaans om dit elke drie jaar eens tegen het licht te houden met iemand die je daarbij kan helpen.

 

 1. We vragen van jullie de gegevens op die we nodig hebben voor de berekening
 2. We kijken naar jullie huidige afspraken als het gaat om alimentatie
 3. Jullie stellen de alimentatie onder begeleiding met elkaar opnieuw vast.
 4. Eventueel bekijken we direct of er wijzigingen noodzakelijk zijn in het ouderschapsplan.
 5. Alle wijzigingen worden in onze gesprekken besproken.
 6. Het Ouderschapsplan wordt dan opnieuw vastgesteld inclusief nieuwe alimentatie afspraken.

Je kunt ook alleen een herziening van de alimentatie vormgeven met mediation. Zodra jullie onder begeleiding hebben vastgesteld wat het nieuwe bedrag is en daarvoor een nieuwe ingangsdatum hebben afgesproken kan dat geformaliseerd en uitgevoerd worden. Wij helpen jullie graag om dit in goed overleg met elkaar te bespreken en vast te stellen. 

Willen jullie een herberekening van de kinderalimentatie of van de partneralimentatie? Willen jullie een goed gesprek hierover zonder ruzie, gedoe of conflicten? Welkom bij DAAN mediation. 

Indexatie. Partneralimentatie.

De partner- en kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze afspraak wordt opgenomen in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. U ontvangt jaarlijks een bericht met het verhogingspercentage wat door de overheid is vastgesteld. 

 

 

In conflict over partneralimentatie.
Mijn ex betaald de alimentatie niet.
Wat nu?

Betaald jouw ex de alimentatie niet? Probeer altijd eerst gezamenlijk in gesprek te gaan en met elkaar te onderzoeken waarom betalingen stagneren. 

 

Als met elkaar praten en oplossingen zoeken niet lukt, ga dan in gesprek met een mediator. Wij beoordelen op dat moment of de weg openstaat voor de deurwaarder of het LBOI, om de alimentatie alsnog te vorderen en de alimentatieplichtige over te laten gaan tot betaling. 

Dat kan alleen als je bij vaststelling van de alimentatie juridisch de juiste stappen hebt ondernomen.  Als de partneralimentatie niet 

meer wordt betaald dan kunnen jullie onder begeleiding van een mediator in overleg over eerlijke afspraken. Met mediation voorkom je dat jullie in standpunten verharden en daarin vastloopt en ten alle tijden naar de mogelijkheden voor de situatie blijft kijken. 

 

Lossen deze gesprekken niets op dan kunnen wij samen met jullie kijken wat de oorzaak is dat jullie op dit punt geen collegiaal ouderschap kunnen bereiken. We bekijken dan met jullie of de SCHIP aanpak, eventueel aangevuld met coaching, voor jullie een goede methode is om alsnog naar collegiaal ouderschap toe te groeien. 

 

Plan met ons een vrijblijvende kennismaking om te kijken wat jullie nodig hebben om wel gezamenlijk invulling te geven aan collegiaal ouderschap. 

Samen zorgen dat het na de scheiding
ook een feestje blijft.

De Telefooncentrale

Koelmalaan 350, Alkmaar  

 

Pand Raak

Laan 21, Schagen

 

Spaces Westerpark

Haarlemmerweg 331,

Amsterdam 

 

Eigen woonplaats | Liever in jouw woonplaats afspreken? Vraag naar de mogelijkheden.

 

ONLINE mediation | Soms is het praktisch en snel om zaken volledig online in te richten, ook dat is een mogelijkheid bij DAAN. Vraag naar de voorwaarden.