fbpx

Zodra familiebanden
strategische spelletjes
dreigen te worden

De werkwijze

Onze aanpak is maatwerk en sluit naadloos aan bij jouw individuele situatie. Het resultaat is een oplossing op zowel relationeel, zakelijk als juridisch vlak. DAAN mediation is er om te helpen. En om een context te creëren waarbinnen de betrokkenen kunnen praten en tot oplossingen kunnen komen. Wij hanteren de volgende gefaseerde werkwijze:

Initiatie

1. Bij een (dreigend) conflict dat je wilt oplossen met mediation, neemt je contact met ons op.

2. Telefonisch of per mail geeft DAAN mediation je de benodigde informatie over het proces en we sturen een offerte toe.

Nadat er contact met alle betrokkenen is geweest nodigt DAAN mediation zowel jou als de wederpartij uit voor een individueel intakegesprek. Desgewenst aangevuld met de beide juridische adviseurs.

Bij een afhoudende reactie op mediation van de andere partij, kan je ons verzoeken contact op te nemen met alle betrokkenen. Wij verkennen of en onder welke condities mediation toch mogelijk is.

Pre-Mediation fase

3. Opdrachtbevestiging

4. Wie moet er bij de mediation betrokken worden? Dat zoeken we samen (en eventueel met advies van jouw advocaat) uit.

5. Nadat er contact met alle betrokkenen is geweest, volgen individuele intakegesprekken. Eventueel aangevuld met de beide juridische adviseurs. Dit kan per telefoon of in een persoonlijk gesprek.

6. De datum voor de eerste bijeenkomst wordt vastgelegd.

7. DAAN mediation stelt een mediation overeenkomst op en stuurt deze aan alle betrokken partijen.

Mediation fase

In zowel gezamenlijke als individuele sessies komen een aantal zaken aan bod:

  • de relationele aspecten
    De relatie tussen de partijen en het huidige communicatie verloop worden besproken. Tevens nemen we door wat voor jou daarin de belangrijkste aspecten zijn.
  • de zakelijke aspecten
    We brengen de belangen van alle betrokkenen in kaart, onderhandelen over mogelijke oplossingen en nemen besluiten.
  • de praktische aspecten
    We onderzoeken of een oplossing haalbaar en duurzaam is.

8. Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst nemen we het proces en de spelregels door, we ondertekenen de mediationovereenkomst waarin onder andere de vertrouwelijkheid wordt geregeld en beide partijen worden in gelegenheid gesteld om de eigen kant van het verhaal toe te lichten.

9. Daarna volgen de vervolggesprekken. Gezamenlijk en/of individueel.

Afsluiting en Post-Mediation fase

De bereikte resultaten en afspraken worden vastgelegd in een afsprakenlijst, cq vaststellingsovereenkomst.

10. De gemaakte afspraken worden door DAAN mediation of de betrokken advocaat helder vastgelegd in een juridisch document.

11. Met het ondertekenen van dit document is de mediation formeel beëindigd. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

12. DAAN mediation blijft beschikbaar om ondersteuning te bieden bij de implementatie van de gemaakte afspraken.

13. (Optioneel) we verkennen met jou de behoefte als het gaat om verlies- of gezinsbegeleiding. Of een combinatie daarvan.

14. Na drie maanden evalueert DAAN mediation met jou. Hoe gaat het nu met jou? Zijn er aanvullende stappen gewenst? We bespreken het gezamenlijk.

Tarieven

Een eerste gesprek met DAAN mediation is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Wil je werken aan een duurzame oplossing van een geschil? Door onze specialisaties op het gebied van arbeidsrecht en familierecht kunnen we jou begeleiden naar een eindresultaat dat goed is voor alle betrokken partijen.