fbpx

Laat een conflict
op de werkvloer
niet escaleren

Wat is mediation

Mediation is niets anders dan het oplossen van een conflict onder begeleiding van een onpartijdige deskundige: de legal mediator. Een conflict hoeft daardoor geen strijd te worden.

Mediation is een alternatief voor een gerechtelijke procedure. Een mediator zorgt voor bemiddeling bij een geschil door de betrokken partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Door bewustwording vinden we oplossingen: dat is het doel. Het voorkomen van een strijd is het streven.

Zolang er van beide kanten bereidheid is om te onderhandelen over een oplossing heeft mediation kans van slagen. Het grote voordeel van mediation is dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer deze voor de rechter komt. Mediation is in de meeste gevallen ook een goedkoper traject.

Het gaat er niet zozeer om wie er gelijk heeft, maar om een overeenstemming die voor iedereen aanvaardbaar is. Bij mediation komen alle betrokken partijen en hun wensen aan bod. De kans dat iedereen tevreden is met de eindoplossing is aanzienlijk groter, en de gemaakte afspraken zijn doorgaans duurzamer. Mediation is altijd vrijwillig en vertrouwelijk.

Daniella werkt conform de gedragsregels van de Mediators Federatie Nederland (MFN) en in specifieke gevallen zal ze ook conform de richtlijnen en gedragsregels van Stichting ACB werken.

Wat is legal mediation

Mediation kan ook wel legal mediation genoemd. Er is echter wel degelijk een verschil tussen beide termen. Legal mediation heeft namelijk als aanvulling dat de mediator specifiek geschoold is als het gaat om de aangeboden begeleiding. Het is tevens de nieuwste vorm van mediation. Waarbij het uitgangspunt is dat in het mediation proces alle contexten (de relationele, zakelijke én juridische) worden meegewogen.

Naast het beluisteren van beide partijen, wordt er direct gekeken of de gewenste oplossing juridisch haalbaar is of niet.

Wat is arbeidsmediation

Wanneer er een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer is, bemiddelt DAAN mediation als onafhankelijke derde tussen beide partijen. Arbeidsmediation noemen we dat.

Onze rol is hulp te bieden bij het vinden van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Hoe we dat doen? Door te luisteren en door de communicatie weer op gang te brengen in de (veelal) verstoorde relatie.

Het gaat het er niet zozeer om wie er (juridisch gezien) gelijk heeft, maar om een overeenstemming die voor iedereen acceptabel is. Bij arbeidsmediation komen alle betrokken partijen en hun wensen aan bod. De kans dat iedereen tevreden is met de oplossing, is daarmee groter. Net als de duurzaamheid van de afspraak.

Bij DAAN mediation krijg je mediation+. Niet alleen een procesbegeleider om tot een goede oplossing en afsluiting van het conflict te komen. Ook een door de wol gewerfde verliesbegeleider, zorgt ervoor dat je op een goede manier afscheid kunt nemen van dat wat je mogelijk verliest aan plannen, collega’s, perspectief en/of inkomen. Want dat het impact heeft, dat staat vast. En DAAN mediation helpt je om dat te accepteren, waardoor bij beter in staat bent om  zinvolle stappen voorwaarts te kunnen blijven zetten. 

En daarmee ontstaan duurzame afspraken en oplossingen waar alle betrokkenen tevreden mee verder kunnen. Is er nog geen daadwerkelijk conflict, maar is de spanning al wel voelbaar? Zorg dan dat je een conflict voorkomt, door DAAN mediation preventief in te schakelen. 

Het uiteindelijke resultaat is een vaststellingsovereenkomst die, wanneer nodig, juridisch afdwingbaar is. Met arbeidsmediation worden kosten bespaard, een gang naar de rechter kost in alle gevallen meer.

Door het proces worden de wederzijdse wensen en werkelijke belangen blootgelegd en de betrokken partijen zoeken samen naar de meeste wenselijke en passende oplossing. Dit voorkomt lange procedures en de negatieve energie die daar vaak bij komt kijken.

Arbeidsmediation is overigens altijd vrijwillig en vertrouwelijk.

DAAN mediation is gespecialiseerd in:

– arbeidsconflicten

– samenwerkingsconflicten

– ontslagzaken

– ziekte- of verzuimconflicten (re-integratie)

– verstoorde arbeidsrelaties

Wat je bereikt in een mediation traject bij DAAN mediation?

 

  • Machtsongelijkheid geneutraliseerd in een vertrouwelijk gesprek. 
  • Bewustzijn van het verlies met een vizier naar de toekomst gericht.
  • Een ieder gehoord, gezien én begrepen.
  • Afspraken die goed voelen en bovenal eerlijk én uitvoerbaar zijn.
  • Duurzame oplossingen voor alle (praktische) ingewikkeldheden. 

Waar gehakt wordt vallen spaanders, dat weet iedereen. Hoe je met de spaanders om gaat kenmerkt je als persoon. Waar kies jij voor? Enkelzijdig strijden of gezamenlijk in gesprek?

Voorlichting & Preventie

Masterclass “Leren Verliezen”

Conflict en verlies gaan hand in hand. In deze Masterclass wordt je meegenomen in een levenlang verlies. Het gaat over verlies reacties van  kinderen en volwassenen, en hoe gaan wij eigenlijk om met verlies? Wat heeft jouw hechting vanuit jouw gezin van herkomst te maken met hoe strijdbaar jij bent geworden vandaag de dag? Hoe word je een goede verliezer?

Een Masterclass die je ogen opent en je bewustwording brengt.

Plan een Masterclass met dit thema afgestemd op jouw wensen

Masterclass “Hart voor de Zaak

In deze masterclass besteden we aandacht aan de volgende zaken

  • Op welke manier verlies en conflict impact hebben op het hart van de zaak
  • Het gesprek over duurzaam inzetbaarheid anno 2020
  • De ontwikkeling van loyaliteit naar engagement en de rol van mediation
  • Goed Werkgeverschap 2.0
  • Hart voor jouw zaak binnen het Huis van Werkvermogen

Plan een Masterclass met dit thema afgestemd op jouw wensen

Een eerste gesprek met DAAN mediation is kosteloos (tot 30 minuten per persoon) en geheel vrijblijvend.

Wil je werken aan een duurzame oplossing van een geschil? Door onze specialisaties op het gebied van arbeidsrecht en familierecht kunnen we jou begeleiden naar een eindresultaat dat goed is voor alle betrokken partijen.