fbpx

Coping
vragenlijst

Hieronder staan een aantal beschrijvingen die aangeven wat men zoal kan denken of doen als er problemen zijn.

Wilt u achter iedere zin aangeven hoe vaak u in het algemeen op de beschreven manier reageert. U kunt dit doen door bij iedere zin één antwoord te kiezen.

Er zijn geen goede of slechte antwoorden

  1. Je bedenken dat er nog wel ergere dingen kunnen gebeuren

  2. Probeer je te ontspannen

  3. Je volledig afzonderen van anderen

  4. Je ergernis laten blijken

  5. De zaken somber inzien

  6. Je met andere dingen bezighouden om niet aan een probleem te hoeven denken

  7. Laten zien dat je kwaad bent op degene die verantwoordelijk is voor het probleem

  8. Toegeven om moeilijke situaties te vermijden

  9. Je neerleggen bij de gang van zaken

  10. Je zorgen met iemand delen

  11. Direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn

  12. Tegen jezelf zeggen dat het allemaal wel mee zal vallen

  13. Problemen als een uitdaging zien

  14. Je zorgen tijdelijk verdrijven door er even uit te gaan

  15. De kat uit de boom kijken

  16. Spanningen proberen te verminderen door bijv. meer te roken, drinken, eten of beweging nemen

  17. Afleiding zoeken

  18. Een probleem van alle kanten bekijken

  19. Moeilijke situaties zoveel mogelijk uit de weg gaan

  20. Optimistisch blijven over de toekomst

  21. Kalm blijven in moeilijke situaties

  22. Verschillende mogelijkheden bedenken om een probleem op te lossen

  23. Doelgericht te werk gaan om een probleem op te lossen

  24. Piekeren over het verleden

  25. Opgewekt gezelschap zoeken als je je zorgen maakt of van streek bent

  26. Proberen je te onttrekken aan een situatie

  27. Je spanningen afreageren

  28. Wachten op betere tijden

  29. Iemand om hulp vragen

  30. Rustgevende middelen gebruiken als je je gespannen voelt of nerveus bent

  31. Wegvluchten in fantasieën

  32. De zaken eerst op een rij zetten

  33. Je geheel en al in beslag laten nemen door problemen

  34. Aan andere dingen denken die niet met het probleem te maken hebben

  35. Op de één of andere manier proberen je wat prettiger te voelen.

  36. Je bedenken dat anderen het ook wel eens moeilijk hebben

  37. Je bedenken dat na regen zonneschijn komt

  38. Je gevoelens tonen

  39. Troost en begrip zoeken

  40. Moeilijkheden over je heen laten komen

  41. De humoristische kant van problemen zien

  42. Laten merken dat je ergens mee zit

  43. Met vrienden of familieleden het probleem bespreken

  44. De zaak op z’n beloop laten

  44. De zaak op z’n beloop laten

  45. Je niet druk maken: meestal komt alles op z’n pootjes terecht

  46. Je niet in staat voelen om iets te doen

  47. Jezelf moed inspreken bij moeilijkheden

  Verstuur je antwoorden, in een volgend contactmoment ontvang je hiervan de terugkoppeling.